Czym są hurtowe ceny paliw?

Czym są hurtowe ceny paliw?

Ceny hurtowe paliw to wynik wielu skomplikowanych wyliczeń i mnóstwa uwarunkowań rynkowych. Rynek związany z produktami naftowymi, ale również stan gospodarki i polityki fiskalnej poszczególnych krajów, wpływa na ostateczną cenę paliwa w danym dniu na danym terenie.

Na ostateczną wycenę paliw wpływają przede wszystkim podatki i opłaty nakładane na paliwa, a należą do nich akcyza, opłaty paliwowe oraz VAT, a także opłaty zapasowe. Nie małe znaczenie dla hurtowych cen paliw mają również ceny ropy naftowej, a także gotowych produktów jakie dostępne są na światowych giełdach. Warto pamiętać także o znaczeniu kursu walut – szczególnie kursie dolara amerykańskiego, a także warunkach na rynku krajowym, które kształtowane są przez konkurencję.

Bardzo często hurtowe ceny paliw są wyjątkowo wysokie, a wszystko to za sprawą tych zmiennych czynników, które oddziałując na siebie, regularnie kształtując ostateczną wycenę (hurtową jak również detaliczną) na rynku.

Każdy z nas dokonując zakupów – niekoniecznie paliwowych, opłaca bardzo duże ilości podatków – nawet jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy. W produktach zawarty jest podatek VAT, a tankując paliwo płacimy szereg opłat, które kryją się pod ceną jaką widzimy na dystrybutorze. Warto zdać sobie sprawę z faktu, iż nawet 60% ceny paliwa to podatki, które podnoszą znacząco ostateczną cenę za litr paliwa różnego rodzaju.

W ramach ceny paliwa, mamy między innymi opłaty takie jak cenę netto rafinerii, która obejmuje około 40-50% ceny, kolejno podatek akcyzowy to 23 do 37%, opłatę paliwową (to średnio 3 do 7%), oraz podatek VAT, który wynosi 19%. Kupując paliwo na stacjach paliw doliczyć musimy jeszcze marżę, która wynosi na ogół około 2-13%. Ostateczne ceny czy to hurtowe czy detaliczne, zależą również od rodzaju paliwa którego zakupu dokonujemy, bowiem pomiędzy olejem napędowym, a opałowym czy nawet gazem LPG, podatki przybierają nieco odmienny wskaźnik.

Jak wynika z licznych kalkulacji, cena hurtowa paliwa bez podatków to około 47-50% ceny w detalu, co stanowi sporą różnicę (na przykładzie benzyny). Podatki kształtują wysokie ceny paliwa, przez co ceny hurtowe wydają się wyjątkowo atrakcyjnymi, jednak wysokość podatków zależna jest od fundamentalnej ceny za paliwo, jaką przedstawiają rafinerie, a te z kolei szacowane są na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej.

Na hurtowe ceny paliw wpływa zatem przede wszystkim cena baryłki ropy na rynku światowym, oraz pozycja waluty kraju w stosunku do dolara. Dolar amerykański jest podstawową walutą rozliczeniową na rynku ropy naftowej, dlatego też i jego kurs ma dla jej ostatecznych wycen ogromne znaczenie. Cena baryłki zależy także od aktualnego popytu i podaży surowca.