Strategia podatkowa

Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust.2 pkt.1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.
POL-OIL-CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA znajduje się na liście dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2020-indyidualne-dane-podatnikow-CIT.