Strefa klienta

Nasza firma oferuje Państwu możliwość zakupu paliwa na przedpłatę lub z odroczonym terminem płatności. W przypadku odroczenia niezbędne będzie zabezpieczenie kredytu kupieckiego w uzgodnionej z nami formie.

Sprzedaż paliw prowadzona jest w dwóch formułach:

  • Franco – usługa transportową z dostawą paliwa do wyznaczonego przez Państwa miejsca,
  • Loco – odbiór zamówienia odbywa się za pośrednictwem transportu własnego klienta z bazy magazynowej PolOil lub bezpośrednio z naftobaz magazynowych.

Zeskanowane Dowody Wydań towaru z baz magazynowych prosimy przesyłać na adres email: dowodywydan@poloil.pl.

Priorytetem PolOil jest obsługa klienta na najwyższym poziomie, więc w razie uwag, pytań lub potrzeby skorzystania z fachowej wiedzy doradców uprzejmie prosimy o przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Biuro: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
Siedziba: Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek
Adres do korespondencji: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
Zamówienia: handlowy@poloil.pl
Kontakt: biuro@poloil.pl