Oferta produktów

Pol-Oil-Corporation w ramach sprzedaży hurtowej paliw oferuje produkty najwyższej jakości, spełniające wszelkie wymagane w Polsce normy,  zachowując tym samym bardzo atrakcyjne – hurtowe ceny paliw, zarówno w sprzedaży detalicznej jak i hurtowej. W skład oferty wchodzą paliwa pochodzące od krajowych dystrybutorów oraz od sprawdzonych dostawców zagranicznych.

Oferowane produkty:

Pol-Oil Corporation w ramach hurtowej sprzedaży paliw oferuje produkty najwyższej jakości, spełniające wszelkie wymagane w Polsce normy. Przy tym zachowuje bardzo atrakcyjne ceny paliw w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. W skład oferty wchodzą paliwa pochodzące od krajowych dystrybutorów oraz od sprawdzonych dostawców zagranicznych.

Olej Napędowy

Jest paliwem przeznaczonym do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Skład to mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych.

Olej Ekoterm

Nowoczesne paliwo grzwcze, które znajduje zastosowanie w kotłach służących do ogrzewania domów mieszkalnych, kotłach parowych, piecach przemysłowych praz technologicznych. Uważane za idealne źródło ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przemysłowej gazu ziemnego.

Benzyna Bezołowiowa 95

Jedno z najpopularniejszych paliw funkcjonujących na świecie – stosowane do napędu samochodów, samolotów i niektórych urządzeń z silnikami spalinowymi. Jest mieszaniną ciekłych węglowodorów. Bezołowiowa benzyna 95 oktanowa jest gwarancją prawidłowej pracy silnika w różnych warunkach. Nie wpłyną na nią temperatura, czy obciążenie pojazdu. Zapewnia także ochronę katalizatora, niższą emisję węglowodorów oraz zapewnia dłuższy czas eksploatacji układu wydechowego i świec.

Benzyna Bezołowiowa 98

Benzyna 98 oktanowa przeznaczona jest do zasilania silników samochodowych, które są wyposażone w katalizatory. Paliwo wysokiej jakości, zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i cechujące się wysokim poziomem ekologiczności. Hurtowi nabywcy często określają ją jako gwarantującą równomierną pracę silnika.

Olej Napędowy do Celów Opałowych LOTOS RED 0,1

Powstał w najlepszych na świecie laboratoriach a przy jego tworzeniu wykorzystano najnowsze osiągnięcia przemysłu naftowego. Wysokie parametry jakościowe oleju możliwe są dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Grupy Lotos (zgodnemu z wymogami norm ISO 9002, ISO 14001 oraz DIN 51603-1.) Zawartość siarki na poziomie 0,10% masy paliwa stała się normą europejską. Niska zawartość siarki wydłuża żywotność urządzeń grzewczych i przynosi istotne korzyści dla środowiska.

Olej Napędowy Arktyczny I Z-40

Olej Napędowy Arktyczny I Z-40 z rafinerii Grupy LOTOS gwarantuje temperaturę blokady zimnego filtra (CFPP) do -32°C oraz temperaturę mętnienia do -22°C. Jest dostępny w okresie od 01.11do 28.02 danego roku. Uwaga! Przy wyborze oleju napędowego zimą warto zwrócić uwagę na temperaturę mętnienia oraz temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP).

    Biuro: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
    Siedziba: Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek
    Adres do korespondencji: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
    Zamówienia: handlowy@poloil.pl
    Kontakt: biuro@poloil.pl