Od czego zależą hurtowe ceny paliw?

Od czego zależą hurtowe ceny paliw?

Obecnie można zauważyć, że paliwo na stacji kosztuje w granicach pięciu złotych za litr. Jeśli chodzi o ostateczną cenę za benzynę, gaz LPG, bądź też za olej napędowy, którą płacą kierowcy, to na jej wysokość ma wpływ wiele różnych czynników.

Jakie czynniki wpływają na cenę paliwa?

Koszty paliw, które można obserwować na polskich stacjach benzynowych, zależą głównie od trzech najważniejszych aspektów. Przede wszystkim cena jest uzależniona od kosztu paliwa, czyli od rzeczywistego kosztu, po jakim została nabyta baryłka ropy naftowej, który trzeba podzielić przez ilość litrów benzyny, co daje w przybliżeniu około dwa złote na każdy litr. Kolejnym czynnikiem, jaki wpływa na cenę, jest marża rafineryjna, która wynosi pięćdziesiąt groszy za jeden litr. Do tego trzeba jeszcze dodać marżę, którą narzuca stacja benzynowa, a mieści się ona w granicach dwudziestu groszy za każdy litr benzyny.

Jednak nie są to wszystkie czynniki, jakie wpływają na wysokość kosztów. Trzeba bowiem jeszcze uwzględnić podatki i inne opłaty, jakie narzuca państwo. Można do nich zaliczyć opłatę paliwową, akcyzę na paliwo, a także nałożony podatek VAT.

Rzeczywista cena benzyny, czy innego surowca, jaki jest pozyskiwany z rafinerii, to mniej niż połowa ceny paliwa dostępnego na stacji benzynowej. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że akcyza wiąże się z opłatą rzędu osiemnastu procent ceny benzyny, a podatek VAT, który się płaci za każdy litr benzyny, diesla, bądź LPG odpowiada za dziewiętnaście procent ceny paliwa. Oprócz tych wysokich opłat dochodzi jeszcze koszt związany z opłatą paliwową, narzucaną przez rząd, który wynosi dwa procent ceny paliwa.

Jednak wciąż jeszcze nie są to wszystkie koszty, jakie trzeba ponieść, gdyż należy jeszcze doliczyć marżę detaliczną. Ta dodatkowa opłata nie jest stała – w przypadku dużych stacji benzynowych wyniesie ona w granicach dwóch procent, natomiast mniejsze stacje mogą naliczyć marżę nawet od czterech do sześciu procent na jeden litr. Warto zauważyć, że marża detaliczna kształtuje cenę paliwa  w taki sposób, że im jest więcej chętnych na benzynę, czy diesla, tym paliwo na stacjach jest droższe. Natomiast wtedy, gdy nie ma tak dużego popytu na paliwo na rynku wówczas cena zaczyna spadać.

To, co jeszcze może przekładać się na wyższą cenę paliwa, to bez wątpienia rosnące ceny baryłki ropy naftowej nie tylko na polskiej, ale również i na światowych giełdach. Jeśli dolar zaczyna drożeć i umacniać się wobec polskiej waluty, wówczas dla rodaków oznacza to niedogodną koniunkturę. Z kolei, gdy wartość tej waluty spada, wtedy można zauważyć, że cena ropy naftowej również staje się niższa. Dzieje się tak z tej przyczyny, że wszelkie transakcje, jakie zawiera się na rynku ropy naftowej, są przeprowadzane właśnie w dolarach amerykańskich. W przypadku więc, kiedy złoty będzie się umacniać na rynku, wtedy cena za baryłkę ropy naftowej będzie niższa.

Jeśli chodzi o tymczasowe wahania kursu dolara w porównaniu z polską walutą, to takie zjawisko nie przekłada się na to, jak dużo trzeba będzie zapłacić za benzynę na polskiej stacji benzynowej. Dzieje się tak z tej przyczyny, że kontrakty na ropę naftową zawiera się najczęściej z dużym wyprzedzeniem, które może wynosić nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji uwzględnia się uśrednioną cenę dolara amerykańskiego, biorąc pod uwagę jego wartość z ostatnich miesięcy. Natomiast jeśli uwzględnimy cenę paliwa w hurcie, to wtedy jest ona ustalana przez rafinerię. Koszt ten jest uzależniony od ceny ropy naftowej, jaka jest proponowana na rynkach globalnie.