Olej grzewczy – jak bezpiecznie przechowywać i używać

Olej grzewczy – jak bezpiecznie przechowywać i używać

Olej opałowy jest bardzo wydajnym oraz bezpiecznym paliwem. Jednakże, używając go do ogrzania pomieszczeń należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Wydzielenie odpowiedniej przestrzeni

Przechowywanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55 stopni Celsjusza, powinno się odbywać w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Zbiorniki na olej mogą być za równo podziemnie jak i nadziemne. Muszą także zapewniać warunki bezciśnieniowe. Każdy zbiornik obowiązuje odpowiednie wyposażenie, czyli system przewodów przeznaczonych do czerpania oleju, napełniania zbiorników oraz ich odpowietrzania. Dodatkowo, niezbędny jest sygnalizator poziomu napełnienia. Wszystkie używane zbiorniku muszą być o tej samej pojemności oraz dokładnie tego samego rodzaju. Ponad to, ich łączna objętość nie może przekraczać stu metrów sześciennych. Kolejnym wymogiem związanym z bezpieczeństwem jest montaż zbiornika wychwytującego olej, w razie pojawienia się przecieku w jednym z używanych zbiorników. Pojemność takiego zabezpieczenia musi być równa pojemności jednego z użytkowanych zbiorników. Jeśli chcemy korzystać z kotła w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajdują się zbiorniki na olej, jest to dopuszczalne, ale podlega pewnym dodatkowym obostrzeniom. Zbiornik z olejem może mieć pojemność nie większą niż metr sześcienny, a jego odległość od kotła winna wynosić co najmniej jeden metr. Dodatkowo, należy umieścić murowaną ściankę o ściśle określonych wymiarach, zależnych od wymiarów zbiornika, która oddzieli kocioł od pojemnika na paliwo. 

Dodatkowe wyposażenie magazynu oleju opałowego

Magazyn, w którym przechowuje się olej, powinien być także dodatkowo wyposażony w system wentylacji, który umożliwia od dwóch do czterech wymian powietrza w przeciągu godziny. Konieczne jest także zamontowanie okna. Jeżeli nie jest to możliwe, za dopuszczalne uznaje się zastąpienie go montując półstałe urządzenie gaśnicze pionowe. 

Jakie środki bezpieczeństwa przy użytkowaniu należy zastosować

Jeżeli magazyn przeznaczony do przechowywania paliwa jest odpowiednio urządzony i cała instalacja przechodzi okresową kontrolę bezpieczeństwa, samo użytkowanie instalacji grzewczej nie wymaga szczególnych środków ostrożności. Stan instalacji powinien być na bieżąco kontrolowany. W pomieszczeniu powinna znajdować się gaśnica. W razie wątpliwości co do szczelności któregokolwiek ze zbiorników, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy serwisu i naprawić usterkę. W tym czasie powinno się również zrezygnować z uruchamiania pieca. Właściwie, spełniając wymogi bezpieczeństwa związane z przechowywaniem paliwa, nie ma jakichkolwiek dodatkowych zasad dotyczących korzystania z instalacji grzewczej. Wystarczy korzystać z kotła opałowego w sposób określony w jego instrukcji.

W sprawie zakupu oleju grzewczego – prosimy o kontakt z działem handlowym.