Pol-Oil Corporation Sp. z o.o
Siedziba: Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek
Biuro: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
Nr konta: Bank Zachodni WBK: 52 1090101400000001 05958111